Limbi

  • English
  • Română

Mediul de afaceri eficient în vederea implementării prevederilor CSB/FT

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 12 februarie 2019 a organizat ședința de instruire cu circa 25 reprezentanți ai sectorului privat, companii de construcții, dealeri de automobile cu tematica „Eficientizarea implementării prevederilor legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”.

În cadrul ședinței au fost abordate aspecte tehnice de implementare a Instrucțiunii privind aplicarea art.4 alin (1), lit l) a legii 308/2017, aprobată la 17 septembrie 2018, precum şi criteriile aferente unor posibile tranzacții cu indici de suspiciune.

Instrucţiunea Serviciului din 17 Septembrie 2017, prevede măsurile care urmează a fi aplicate de noile entități raportoare în comercializarea bunurilor în numerar mai mult de 200 000 lei, precum şi categoriile de bunuri şi servicii care pot fi tranzacționate şi anume bunuri imobile, mijloace de transport, foi turistice, articole şi bunuri de lux.

Totodată, au fost analizate formularele transmise de reprezentanții sectorului companiilor de construcții şi a dealerilor de automobile, specificând repetat modul de completare ale acestora.

De menționat că conform implementării prevederilor Directivei a IV-a a UE, Legea 308/17 include o nouă categorie de entități raportoare şi anume „persoane fizice şi juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puţin 200 000 de lei sau echivalentul acesteia în numerar”.

Back to Top