Limbi

  • English
  • Română

Conferinţa Internaţională „Transparenţa beneficiarului efectiv”

Reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Agenţiei Servicii Publice au participat la Conferinţa internaţională cu tematica „Transparenţa beneficiarului efectiv”, desfăşurată în perioada 30-31 octombrie 2018, în oraşul Tirana, Albania.

În cadrul evenimentului au participat reprezentanţi ai unităţilor de informaţii financiare, autorităţilor de înregistrare de stat din diferite ţări şi alţi experţi internaţionali în domeniu, care au prezentat cele mai bune practici, standarde internaţionale, aspecte legale, tehnici, metode de a verifica, a înregistra, a ţine evidenţa şi a actualiza datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice şi ai întreprinzătorilor individuali la înregistrarea lor, la înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării şi la radierea acestora din Registrul de stat.

De menţionat, că în cadrul conferinţei au fost discutate aspecte ce ţin de prezentarea obligatorie a informaţiei cu privire la beneficiarul efectiv şi problemele ce apar în diferite jurisdicţii în cadrul acestui proces. Totodată, a fost abordată problema creării şi menţinerii informaţiei în cadrul Registrului beneficiarilor efectivi şi problema accesării informaţiei de către părţile interesate.

Back to Top