Limbi

  • English
  • Română

Atelierul de lucru cu privire la Ghidul cu privire la Persoanele Expuse Politic organizat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Atelierul de lucru cu privire la Ghidul cu privire la Persoanele Expuse Politic organizat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului Consiliului Europei și a Uniunii Europene Combaterea Corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP).

În perioada 19-21 martie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului Consiliului Europei și a Uniunii Europene Combaterea Corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP) au organizat 4 ateliere de lucru cu entitățile raportoare privind prezentarea proiectului Ghidului cu privire la Persoanele expuse politic precum și prezentarea standardelor FATF în domeniu de către expertul Consiliului Europei, Giuseppe Lombardo și a practicii statelor membre UE, exemplul Lituaniei de către Igoris Krzeckovskis, Înalt consilier al uniunii Europene. În cadrul ședinței de lucru desfășurate au participat circa 80 reprezentanți ai entităților raportoare, bănci, auditori, dealeri de metale prețioase, notari, avocați, participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare, asiguratori, micro-finanțare precum și reprezentanții instituțiilor de supraveghere Banca Națională a Moldovei, Camera Marcării, Comisia Naționale a Pieții Financiare. Discuții active pe marginea proiectului ghidului precum și exerciții practice de aplicare a măsurilor de identificare a persoanelor expuse politic au avut loc în cadrul atelierelor de lucru organizate.

Back to Top