Limbi

  • English
  • Română

Atelier de lucru privind PCSBFT organizat de CLEP si SPCSB

În scopul implementării noii Legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (PCSBFT), care a fost aprobată de către Parlament în lectură finală pe 22 Decembrie 2017, atelierul de lucru cu tematica identificării tranzacțiilor și activităților suspecte de spălarea banilor a fost organizat pe 24-26 Ianuarie, de către Proiectul CLEP (Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire) al Uniunii Europene și al Consiliului Europei în strânsă colaborare cu Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor din Republica Moldova și Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Dl. Igoris Krzeckovskis.

La eveniment au participat peste 100 de reprezentanți ai entităților raportoare, inclusiv bănci comerciale, organizații de micro-finanțare, auditori, notari, avocați, dealerii de metale și pietre prețioase, companii de asigurări și sectorul valorilor mobiliare.

Obiectivul principal al atelierului de lucru a fost de a familiariza participanții cu prevederile proiectului Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte cu posibile elemente de spălare a banilor. Participanților li sa atras o atenție specială asupra amendamentelor, care va influența activitatea entităților raportoare, ca rezultat al intrării în vigoare a Legii și Ghidului sus-menționat. De asemenea, scopul training-ului a fost de a îmbunătăți cooperarea cu entitățile raportoare, pentru a garanta o comunicare adecvată la toate nivelele, astfel asigurând viitoarea eficacitate în implementarea noii Legi privind PCSBFT și a cadrului legislativ secundar aferent.

În această ordine de ideii, Șeful Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor Dl. Vasile Șarco a susținut un discurs, salutând participanții și speakerii și a pus în evidență că scopul noii Legi și a Ghidului este de a implementa prevederile celei de a 4-a Directive UE în domeniul PCSBFT, standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF-GAFI) și rezultatele Evaluării Naționale a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Dumnealui de asemenea a pus în evidență cerințele și responsabilitățile entităților raportoare și autorităților de supraveghere în procesul de aplicare a abordării bazate pe risc pentru identificarea tranzacțiilor și activităților supuse regimului de raportare.

Giuseppe Lombardo expertul proiectului CLEP în domeniul PCSBFT a subliniat importanța discuțiilor ce țin de prevederile Ghidului, în special în contextul misiunii MONEYVAL, care va avea loc pe parcursul acestui an. Mai târziu Dl. Lombardo a prezentat un șir de studii de caz al activităților suspecte cu implicarea entităților raportoare. Mai mult ca atât, grupuri de lucru au fost organizate pentru a crea interacțiunea necesară între participanți și speakeri, cât și pentru a asigura faptul că informația teoretică și practică prezentată a fost înțeleasă.

Back to Top