Limbi

  • English
  • Română

Atelier de lucru privind monitorizarea fluxurilor de numerar transfrontaliere

În perioada 5-6 decembrie, reprezentanţii Serviciului cu suportul proiectului finanțat de Uniunea Europeană "Asistență la implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE" au organizat un atelier de lucru cu tematica "Îmbunătățirea procesului de monitorizare a fluxurilor de numerar transfrontaliere și combaterea spălării banilor în R. Moldova". La acest eveniment au participat aproximativ 70 ofițeri din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul vamal, spălării banilor, urmăririi penale și anticorupției care operează pe teritoriul ţării.  
În cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe elemente practice în contextul noului sistem de declarare a numerarului și a legislației aferente combaterii spălării banilor în Republica Moldova în legătură cu fluxurile de numerar transfrontaliere.
Potrivit organizatorilor, scopul atelierului a reprezentat crearea unui mediu favorabil pentru schimb de informaţii și identificarea celor mai bune practici privind cooperarea la nivel naţional. Evenimentul s-a încheiat cu un set de recomandări care vizează eficientizarea procesului de coordonare a eforturilor comune de monitorizare a fluxurilor de numerar, în contextul activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor în Republica Moldova.

Back to Top