Limbi

  • English
  • Română

A 10-a Şedinţa Plenară a Conferinței Părţilor membre (CETS-198)

În perioada 29-31 octombrie curent delegația Republicii Moldova formată din reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi a Procuraturii Anticorupţie a participat la cea dea 10-a Şedinţa Plenară a Conferinței Părţilor membre a Convenției Consiliului Europei cu privire la spălarea banilor, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite ilicit şi finanţării terorismului care a avut loc în or. Strasbourg, Franţa.

În cadrul ședinței plenare COP a fost salutată ratificarea Convenţiei de către Danemarca, fiind desfășurate următoarele activităţi:

- adoptarea Raportului COP revizuit privind progresele înregistrate în realizările Planului de acțiune transnațional privind criminalitatea organizată (2016 - 2020),obiective (C198-COP (2018) 2);

- discutarea și adoptarea raportului tematic de monitorizare transversală al articolului 11 al Convenţiei precum şi discutarea și adoptatoarea raportului tematic de monitorizare transversală al articolului 25 alineatele (2) și (2) 25 alin. (3) al Convenţie.

- examinarea proiectului raportului de progres al Belgiei şi al Maltei. - actualizarea prezentată de către Polonia a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a acquis-ului Convenției .

- prezentarea actualizărilor din partea mai multor state părți cu privire la evoluția rezervărilor făcute în 2009 în legătura cu mai multe dispoziții ale Convenției și a încurajarea statelor părți privind reconsiderarea necesităţii rezervelor făcute în vederea retragerii acestora.

- prezentarea implementare practică a Convenției şi a încurajat toate statele părți continuarea informării Plenului COP cu privire la experiențele în domeniu, privind punerea în aplicare a convenției. De menţionat, că au fost aleşi membrii Biroului COP pe un termen de doi ani prin vot direct al statelor membre.

Astfel, şefa delegaţiei Republicii Moldova a fost aleasă în primul tur al alegerilor cu votul majorităţii, şi şefa delegaţiei Muntenegru și şeful delegaţiei Greciei în turul doi al alegerilor deschise.

Back to Top