Limbi

  • English
  • Română

Ședințele sectoriale ale Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2019-2023

În perioada 04-05 februarie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu suportul proiectului „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire" (CLEP) al Uniunii Europene și Consiliului Europei a organizat ateliere de lucru sectoriale cu participarea autorităților și instituțiilor reprezentate în Grupul de lucru (GL) pentru elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2019-2023.

Atelierele de lucru reprezintă continuarea activității Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei PSB/CFT, fiind organizate ca urmare a deciziei unanime în cadrul ultimei ședințe a GL din 17 ianuarie 2019.

În cadrul evenimentelor, participanții au făcut schimb de opinii cu privire la proiectul Strategiei PSB/CFT, direcțiile ce necesită o atenție deosebită, precum și măsurile propuse pentru a fi incluse în proiectul Planului de acțiuni. 

Menționăm că scopul Strategii rezidă în fortificarea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului conform standardelor internaționale în domeniu, care, în consecință, va conduce la diminuarea influenței negative asupra economiei Republicii Moldova.

Urmare a definitivării propunerilor parvenite de la autoritățile și instituțiile implicate în elaborarea Strategiei, proiectul acestui document de politici urmează a fi supus procedurii de avizare și consultare publică.

Back to Top