Limbi

  • English
  • Română

Ședința Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2019-2023

La 17 ianuarie 2019, a avut loc ședința Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2019-2023 (Strategia PSB/CFT), organizată cu asistența proiectului „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire" (CLEP) al Uniunii Europene și Consiliului Europei.

Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei PSB/CFT pentru anii 2019-2023 este compus din reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Generale, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Vamal, Ministerului Finanțelor, Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, Ministerului Justiției, Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Biroului Național de Statistică, Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării, Camerei Notariale, Uniunii Avocaților din Republica Moldova și Consiliului de supraveghere publică a auditului.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este autoritatea responsabilă de gestionarea procesului de elaborare a strategiei și coordonarea activității Grupului de lucru, care are sarcina de a analiza situația curentă în domeniu și de a formula propuneri pentru a fi incluse în proiectul Strategiei PSB/CFT.

De asemenea, în Grupul de lucru, la ședință au mai participat dl. Igoris Krzeckovskis, Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, și dna. Giulia Re, Manager de proiect CLEP.

Urmare a ședinței, participanții au convenit asupra organizării unor ateliere de lucru în format restrâns, divizate pe sectoare, fapt care va contribui la înțelegerea mai bună a situației curente în domeniu și va facilita elaborarea propunerilor calitative asupra proiectului Strategiei și Planului de acțiuni.

Back to Top