Limbi

  • English
  • Română

Şedinţa de instruire pentru dealerii de metale preţioase, 25.09.2018

La 25 septembrie Camera de Stat pentru Supravegherea  Marcării în calitate de instituție abilitată cu funcţii de supraveghere (auto regulator) a activităţii lombardurilor şi dealerilor de metale preţioase în comun cu Reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, asistaţi de Consilierul de nivel Înalt al Uniunii Europene, Igoris Krijakowskis au desfășurat  şedinţa de instruire pentru dealerii de metale preţioase privind implementarea prevederilor Legi nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” şi a actelor subordonate acesteia.

O atenţie sporită în cadrul şedinţei a fost pusă pe ameninţările şi vulnerabilitățile identificate la nivel naţional şi sectorial urmare a procesului de evaluare  naţională  a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului,  pe implementarea prevederilor actelor subordonate Legii nr. 308 din 22.12.2017 elaborate de Camera Marcării precum şi soluţionarea speţelor practice ce reies din procesul de aplicare a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

 Participanţii au adresat multiple întrebări manifestând un interes sporit faţă de aplicarea măsurilor preventive de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.

În acest context, cooperarea şi  colaborarea Serviciului cu Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării precum şi dialogul deschis cu entităţile raportoare (dealerii de metale preţioase ) este în continuă dezvoltare  în vederea eficientizării  eforturilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Back to Top