Închide
Proiecte

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standartele internaționale de transparență, precum și lista juresdicțiilor respective

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standartele internaționale de transparență, precum și lista juresdicțiilor respective

Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formei şi structurei fişei de conformitate

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor

Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului pentru anii 2020-2024

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la oraganizarea și funcționarea ”Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor” (SIA ICCSB)