Închide
Legislație națională

Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Legea 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor 

Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea agenților imobiliari (Ordin nr. 38)

Aplicarea de către entitățile raportoare stabilite la art.4, alin.1 din Legea 308/2017, a măsurilor corespunzătoare față de jurisdicțiile cu risc sporit, nominalizate în deciziile emise de Grupul de Acțiune Financiară (FATF) (Ordin nr. 36) 

Manual metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști

Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor (Ordinul nr. 15)

Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului (Ordinul nr. 16)

Ghidul privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse (Ordinul nr. 17)

Instrucțiune cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii 308/2017 (Ordinul nr. 18)

Regulament privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (leasing) (Ordinul nr. 33)

Regulament privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (agenții imobiliari) (Ordinul nr. 34)

Instrucțiune cu privire la aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Ordinul nr. 35)

Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv (Ordinul nr. 36)

Instrucțiune cu privire la aplicarea art. 4 alin. (1) lit. l) a Legii 308/2017 (Ordinul nr. 41)