Închide
Legislație națională

Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Legea 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

Hotărârea Parlamentului nr.239 din 16.12.2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilior și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implimentarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilior și finanțării terorismului 

Hotărârea Guvernului nr.7 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, format de Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor 

Manual metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști

Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor (Ordinul nr. 15)

Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului (Ordinul nr. 16)

Ghidul privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic (Ordinul nr. 17)

Instrucțiune cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii 308/2017 (Ordinul nr. 18)

Instrucțiune privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Ordinul nr.35)

Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv (Ordinul nr. 36)

Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea agenților imobiliari (Ordin nr. 38)

Instrucțiune cu privire la aplicarea art. 4 alin. (1) lit. l) a Legii 308/2017 (Ordinul nr. 41)

Regulamentul privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Ordin nr.50)

Ordin cu privire la aprobarea sectoarelor care vor fi supuse verificării în anul 2021 (Ordinul nr.55)

Ordin cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate (Ordinul nr.5)

Fișa de conformitate (Ordinul nr.5)MS Excel