Închide
Știri
slide 1
Misiune in vederea implementarii proiectului TWINNING
Proiectul Twinning de acordare a asistenței din partea Uniunii Europene privind “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, în perioada 14-18 ianuarie 2019 a organizat prima misiune a experților din Lituania, care face parte din Componenta nr.6 ”Îmbunătățirea sistemului judiciar în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”. Misiunea experților a inclus întrevederi cu judecători din instanțele de judecată ale Republicii Moldova, procurori și reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Scopul misiunii a constat în revizuirea prevederilor legale care reglementează activitățile judiciare în Republica Moldova, desfășurate în cazurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. În cadrul ședințelor respective au fost evaluate datele cu privire la procedurile judiciare și prezentate cele mai bune practici din Lituania în domeniul activității instanțelor judecătorești pe cazurile de spălarea banilor și finanțarea terorismului. A doua parte a misiunii a fost dedicată elaborării chestionarelor pentru judecători și procurori, cu scopul de a acumula informații detaliate referitor la particularitățile urmăririi penale și examinării practicii în domeniu. Informația sistematizată din chestionarele completate va fi utilizată pentru definitivarea Raportului privind situația din sistemul judiciar al Republicii Moldova, care urmează a fi prezentat și discutat în perioada lunii martie.
Vezi detalii
slide 1
Ședința Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
La 17 ianuarie 2019, a avut loc ședința Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2019-2023 (Strategia PSB/CFT), organizată cu asistența proiectului „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire" (CLEP) al Uniunii Europene și Consiliului Europei. Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei PSB/CFT pentru anii 2019-2023 este compus din reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Generale, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Vamal, Ministerului Finanțelor, Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, Ministerului Justiției, Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Biroului Național de Statistică, Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării, Camerei Notariale, Uniunii Avocaților din Republica Moldova și Consiliului de supraveghere publică a auditului. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este autoritatea responsabilă de gestionarea procesului de elaborare a strategiei și coordonarea activității Grupului de lucru, care are sarcina de a analiza situația curentă în domeniu și de a formula propuneri pentru a fi incluse în proiectul Strategiei PSB/CFT. De asemenea, în Grupul de lucru, la ședință au mai participat dl. Igoris Krzeckovskis, Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, și dna. Giulia Re, Manager de proiect CLEP. Urmare a ședinței, participanții au convenit asupra organizării unor ateliere de lucru în format restrâns, divizate pe sectoare, fapt care va contribui la înțelegerea mai bună a situației curente în domeniu și va facilita elaborarea propunerilor calitative asupra proiectului Strategiei și Planului de acțiuni.
Vezi detalii
slide 1
Lansarea proiectului TWINNING în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
La 13 decembrie 2018, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului TWINNING al Uniunii Europene „Eficientizarea sistemului de prevenire si combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova în comun cu un consorţiu format din autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene – Republica Lituania, reprezentată de Serviciul Investigații Financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Curtea Supremă de Justiție şi Procuratura Generală; Polonia, reprezentată de Ministerul Finanțelor şi Germania, reprezentată de Universitatea Administrației Publice din Bremen. Proiectul este administrat de către Agenția Centrală de Management al Proiectelor din Lituania.
Vezi detalii
slide 1
Curs de instruire cu tematica „Securizarea unei Unităţi de Informaţii Financiare”
În perioada 3-7 decembrie 2018 reprezentantul Serviciului a participat la cursul de instruire privind „Securizarea unei Unităţi de Informaţii Financiare” desfăşurat în or. Taipei, Taiwan. Instruirea reprezintă parte componentă a programului de trening al Grupului Egmont, desfăşurată cu suportul financiar al Biroului Internațional de Asistență în Combaterea Traficului de Droguri și Aplicare a Legii din cadrul Departamentului de Stat al SUA și Unitatea de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din Taiwan. În cadrul evenimentului au participat reprezentanţi ai Unităților de Informații Financiare din 32 de state, membre ale Grupului Egmont, precum şi experţi în domeniu de la FinCEN (SUA), RAP (Finlanda) și Canada, care au prezentat cele mai bune practici, tehnici și metode în domeniul securității Unităților de Informații Financiare. Exerciţiul urmărit a avut drept scop familiarizarea participanților cu cele mai bune practici în elaborarea și aplicarea politicilor și procedurilor de securitate în domeniile securității fizice, personalului, documentelor, informațiilor, recuperarea în caz de dezastre și asigurarea continuității operațiunilor Unității de Informații Financiare. De asemenea, pe parcursul programului de instruire, colegii de la Unitatea de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din Taiwan au organizat o vizită la sediul central al Biroului de Investigații de pe lângă Ministerul Justiției al Taiwanului. În cadrul vizitei, participanții au avut ocazia să se familiarizeze cu istoria, misiunea și cele mai importante responsabilități a Biroului de Investigații.
Vezi detalii
slide 1
Participarea reprezentanţilor Serviciului la Şedinţa Plenară a Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului (MONEYVAL)
În perioada 3-7 decembrie 2018, reprezentanţii Serviciului, Băncii Naţionale a Moldovei şi Procuraturii Generale au participat la cea de-a 57-a ședință plenară a Comitetului de experți privind evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului (MONEYVAL) care a avut loc la Strasbourg, Republica Franceză. În cadrul şedinţei, Comitetul MONEYVAL a finalizat evaluările sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului din Republica Cehă și Lituania, a adoptat evaluarea comună FATF - MONEYVAL a Israelului și a adoptat rapoartele de progres al următoarelor țări: Andorra, Azerbaidjan, Croația, Ungaria, Liechtenstein, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei". De asemenea, Secretariatul Comitetului a analizat legislaţia naţională adoptată în vederea implementării Legii nr. 180 din 26.07.2018 cu privire la declararea voluntară şi stimularea fiscală prin prisma procedurii de conformare fiscală voluntară expusă de FATF şi adoptată de către Comitetul MONEYVAL. În cadrul şedinţei plenare a Comitetului au fost dezbătute subiecte de interes comun, precum: modificările recente ale standardelor FATF cu privire la reglementarea criptovalutelor; prezentarea investigaţiei de către Serviciul de Stat pentru Monitorizarea Financiară al Ucrainei, care a primit premiul „Best Egmont Award 2018”, strategiile de combatere a finanțării terorismului, revizuirea sectorului participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară (supravegherea și punerea în aplicare a măsurilor preventive) în noua rundă de evaluări şi alte subiecte conform agendei evenimentului.
Vezi detalii
slide 1
Atelier de lucru privind monitorizarea fluxurilor de numerar transfrontaliere
În perioada 5-6 decembrie, reprezentanţii Serviciului cu suportul proiectului finanțat de Uniunea Europeană "Asistență la implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE" au organizat un atelier de lucru cu tematica "Îmbunătățirea procesului de monitorizare a fluxurilor de numerar transfrontaliere și combaterea spălării banilor în R. Moldova". La acest eveniment au participat aproximativ 70 ofițeri din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul vamal, spălării banilor, urmăririi penale și anticorupției care operează pe teritoriul ţării. În cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe elemente practice în contextul noului sistem de declarare a numerarului și a legislației aferente combaterii spălării banilor în Republica Moldova în legătură cu fluxurile de numerar transfrontaliere. Potrivit organizatorilor, scopul atelierului a reprezentat crearea unui mediu favorabil pentru schimb de informaţii și identificarea celor mai bune practici privind cooperarea la nivel naţional. Evenimentul s-a încheiat cu un set de recomandări care vizează eficientizarea procesului de coordonare a eforturilor comune de monitorizare a fluxurilor de numerar, în contextul activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor în Republica Moldova.
Vezi detalii