Închide
Știri
slide 1
Proiectul Twinning - Octombrie 2019
Pe durata lunii octombrie 2019, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, au fost organízate 4 ateliere de lucru în cadrul Componentei nr. 6, Componentei nr. 5, Componentei nr.4, Componetei nr.3, ședința de lucru a comitetului executiv și a fost efectuată o vizită de studiu în Lituania, în cadrul Componentei nr. 5 de către reprezentanții Republicii Moldova.
Vezi detalii
slide 1
INTERPOL a lansat campania globală ”Business E-mail Compromise”
Prin campania globală lansată ”BEC”, INTERPOL atenționează asupra posibilităților de fraude informatice prin intermediul poștei electronice. Astfel, în acest scop, infractorii accesează în mod neautorizat conturile de e-mail ale unor societăți comerciale din străinătate, monitorizarea corespondenței angajaților societății respective și simularea corespondenței reale pe care aceștia o poartă cu societatea parteneră de afaceri, prin intermediul unei adrese de e-mail asemănătoare sau identice. Această activitate are drept scop deturnarea transferului de bani către un cont bancar diferit față de cel al beneficiarului legitim, contul bancar fiind controlat de către membrii grupării infracționale.
Vezi detalii
slide 1
Ședința de lucru cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații din SUA și a Ambasadei SUA în Republica Moldova
La 8 octombrie curent, a avut loc ședința de lucru a reprezentanților Serviciului cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații din Statele Unite ale Americii. În cadrul acestui eveniment, reprezentanții Serviciului a prezentat informații privind tehnicile de investigare financiară aplicate schemei de spălare de bani în proporții mari - ”Landromat” și a fraudei bancare, precum și măsurile care au fost întreprinse în vederea consolidării sistemului național în lupta contra acestor crime. Totodată, luînd în considerare caracterul transnațional al infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, părțile au discutat despre importanța cooperării între instituțiile vizate, și anume schimbului informațional pe marginea investigațiilor financiare aflate în derulare.
Vezi detalii
slide 1
Vizita delegației Republicii Moldova la Serviciul Federal de Monitorizare Financiară din Federația Rusă
La 1 octombrie curent, a avut loc ședința de lucru a reprezentanților Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu conducerea Serviciului Federal de Monitorizare Financiară din Federația Rusă. Astfel, în cadrul acestui eveniment au fost discutate subiecte privind cooperarea bilaterală între servicii, inclusiv colaborarea în cadrul investigațiilor desfășurate pe cazul ”Landromat”. Reprezentanții delegației Republicii Moldova au prezentat informații privind tehnicile speciale de investigare a schemei de spălare de bani în proporții mari ”Landromat”, precum și măsurile care au fost întreprinse în vederea consolidării sistemului național în lupta contra acestor crime.
Vezi detalii
slide 1
Proiectul Twinning - septembrie 2019
În perioada 9-27 septembrie 2019, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, au fost desfăsurate două ateliere de lucru în cadrul Componentei nr. 1 și a Compenentei nr. 4.
Vezi detalii
slide 1
Organizarea mesei rotunde cu participarea partenerilor internaționali
În contextul eforturilor de eficientizare a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la 11 septembrie curent, Serviciul, a organizat masa rotundă cu participarea reprezentanților partenerilor externi de dezvoltare – Banca Mondială, Consiliul Europei, Fondul Monetar Internațional, Amabasada Statelor Unite ale Americii, USAID, Consilierul de Rang Înalt a Uniunii Europene. În cadrul evenimentului, au fost prezentate constatările echipei de experți a Comitetului MONEYVAL a Consiliului Europei din cadrul Raportului de evaluare a Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În baza concluziilor formulate privind situația în fiecare sector și recomandările echipei de evaluare au fost prezentate acțiunile prioritare care urmează a fi întreprinse de către autoritățile naționale în vederea redresării aspectelor deficiente la nivel de sistem. Totodată, luînd în considerare prevederile Recomandării 15 FATF și a Directivei a V-a a Uniunii Europene, în cadrul ședinței, au fost discutate problemele existente și posibilitatea dezvoltării conceptului de reglementare la nivel național a activelor virtuale. De asemenea, în acest context, reprezentanții Serviciului au prezentat conceptul centrului de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu scopul instruirii noilor specialiști în domeniu și perfecționarea persoanelor responsabile din cadrul entităților raportoare. Urmare a evenimentului, au fost stabilite acțiunile comune ce urmează a fi desfășurate la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii