Închide
Știri
slide 1
Organizarea mesei rotunde cu participarea partenerilor internaționali
În contextul eforturilor de eficientizare a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la 11 septembrie curent, Serviciul, a organizat masa rotundă cu participarea reprezentanților partenerilor externi de dezvoltare – Banca Mondială, Consiliul Europei, Fondul Monetar Internațional, Amabasada Statelor Unite ale Americii, USAID, Consilierul de Rang Înalt a Uniunii Europene. În cadrul evenimentului, au fost prezentate constatările echipei de experți a Comitetului MONEYVAL a Consiliului Europei din cadrul Raportului de evaluare a Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În baza concluziilor formulate privind situația în fiecare sector și recomandările echipei de evaluare au fost prezentate acțiunile prioritare care urmează a fi întreprinse de către autoritățile naționale în vederea redresării aspectelor deficiente la nivel de sistem. Totodată, luînd în considerare prevederile Recomandării 15 FATF și a Directivei a V-a a Uniunii Europene, în cadrul ședinței, au fost discutate problemele existente și posibilitatea dezvoltării conceptului de reglementare la nivel național a activelor virtuale. De asemenea, în acest context, reprezentanții Serviciului au prezentat conceptul centrului de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu scopul instruirii noilor specialiști în domeniu și perfecționarea persoanelor responsabile din cadrul entităților raportoare. Urmare a evenimentului, au fost stabilite acțiunile comune ce urmează a fi desfășurate la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
slide 1
Examinarea și adoptarea Raportului de evaluare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor în cadrul Şedinţei Plenare a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei
În perioada 15 – 19 iulie curent, la Strasbourg a avut loc Ședința Plenară a Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL), în cadrul căreia a fost examinat și adoptat Raportul Republicii Moldova în contextul celei de-a V-a runde de evaluare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada anilor 2013 – 2018.
Vezi detalii
slide 1
Comunicat de presa
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a studiat declaraţiile făcute de către organizaţiile non-guvernamentale Comunitatea WatchDog.md şi Transparency International Moldova, pe marginea raportului privind utilizarea sistemului bancar al Republicii Moldova în spălarea a 70 mlrd USD. Conform legislaţiei naţionale cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, SPCSB (în continuare - Serviciu) recepţionează doar tranzacţiile suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, prin virament sau numerar de la anumite limite. Tranzacţiile realizate între bănci, între bănci şi Banca Naţională a Moldovei, între bănci şi Trezoreria de Stat, între Banca Naţională a Moldovei şi Trezoreria de Stat sunt exceptate de la raportare în adresa Serviciului. În acest context, preliminar, informăm că volumul fluxurilor financiare provenite din statele CSI (în special Federaţia Rusă) indicate în datele statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei şi preluate de autorii studiului nu coincid cu informaţiile deţinute de către Serviciu. Conform datelor acumulate şi analizate de Serviciu, confirmate inclusiv prin documente oficiale, valoarea totală a mijloacelor băneşti legalizate în contextul tipologiei „Global Laundromat”, avînd la bază ordonanţe judecătoreşti, cu utilizarea conturilor corespondente ale băncilor ruseşti deschise la BC MOLDINDCONBANK SA, a constituit cca 22 013 152 564 USD. Totodată, Serviciul urmează să revină cu informaţii complexe referitor la desfăşurarea tipologiei de spălare de bani „Global Laundromat”, acţiuni de investigaţii realizate, aspecte privind cooperarea externă şi rezultatele obţinute de instituţia specializată în prevenirea şi combaterea spălării banilor.
Vezi detalii
slide 1
Ședințe de instruire pentru reprezentanții societăților de audit și auditorilor întreprinzători individuali
La 14 mai 2019, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a organizat ședința de instruire pentru reprezentanții sectorului de audit și persoane juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate. Instruirea respectivă a avut drept scop abordarea aspectelor tehnice de completare și transmitere a formularului tipizat prevăzut de Instrucțiunea cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, în conexiune cu raportarea activităților și tranzacțiilor menționate, au fost discutate criteriile aferente unor posibile tranzacții sau activități cu indici de suspiciune, cu efectuarea unor exerciții practice în grup. În particular, participanții s-au interesat de măsurile de precauție față de clienți, modalitatea de identificare a beneficiarului efectiv, inclusiv în cazurile unor structuri complexe ale acţionariatului etc.
Vezi detalii
slide 1
Ateliere de lucru pentru agenții imobiliari în vederea implementării prevederilor AML/CFT
În scopul menținerii unui dialog constructiv în vederea implementării legislației din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către agenții imobiliari, Serviciul a organizat la 14 martie curent un atelier de lucru cu participarea agenților imobiliari și a Consilierului de Nivel Înalt al UE în domeniul PCSBFT. În cadrul ședinței, șeful Serviciului Conformitate și Supraveghere din cadrul SPCSB, a prezentat manualul metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului de către liberii profesioniști, elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova cu suportul proiectului UE/CE privind Controlul Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP). Totodată, au avut loc discuții referitor la conformitatea tehnică, conform pct. 16 – 18 Secţiunea IV din Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi transmitere a formularelor speciale privind activităţile sau tranzacţiile care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. La rândul său, dl. Igoris Krzeckovskis, Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul PCSBFT a prezentat un șir de studii de caz al activităților suspecte cu implicarea entităților raportoare. De asemenea, scopul ședinței a fost de a îmbunătăți cooperarea cu entitățile raportoare, pentru a garanta o comunicare adecvată la toate nivelele, astfel asigurând viitoarea eficacitate în implementarea noii Legi privind PCSBFT și a cadrului legislativ secundar aferent.
Vezi detalii
slide 1
Serviciul continuă sensibilizarea mediului de afaceri în vederea implementării prevederilor AML/CFT
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 12 martie 2019 a organizat ședința de instruire cu circa 16 reprezentanți ai sectorului privat, companii de construcții, dealeri de automobile cu tematica „Eficientizarea implementării prevederilor legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi familiarizarea cu tipologii în domeniu” . În cadrul ședinței au fost abordate aspecte tehnice de implementare a Instrucțiunii privind aplicarea art.4 alin (1), lit l) a legii 308/2017 , aprobată la 17 septembrie 2018, precum şi criteriile aferente unor posibile tranzacții cu indici de suspiciune. Instrucţiunea Serviciului din 17 Septembrie 2017, prevede măsurile care urmează a fi aplicate de noile entități raportoare în comercializarea bunurilor în numerar mai mult de 200 000 lei, precum şi categoriile de bunuri şi servicii care pot fi tranzacționate şi anume bunuri imobile, mijloace de transport, foi turistice, articole şi bunuri de lux. Totodată, au fost explicat modul de transmitere a formularelor speciale care urmează a fi transmise de reprezentanții sectorului companiilor de construcții şi a dealerilor de automobile. De menționat că conform implementării prevederilor Directivei a IV-a a UE, Legea 308/17 include o nouă categorie de entități raportoare şi anume „persoane fizice şi juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puţin 200000 de lei sau echivalentul acesteia în numerar”.
Vezi detalii