Închide
Știri
slide 1
Implementarea sancțiunilor internaţionale în domeniul finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă
În perioada 9-10 decembrie 2019, în or. Strasbourg, la invitaţia Consiliului Europei, reprezentaţii Serviciului au participat la Instruirea pentru reprezentanţii ţărilor Europei de Est privind „Implementarea sancțiunilor internaţionale în domeniul finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă”.
Vezi detalii
slide 1
Proiectul Twinning - Decembrie 2019
În perioada 16-18 decembrie 2019, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, vă aducem la cunoștință că a fost desfășurat în colaborare cu reprezentatul Procuraturii Generale a Lituaniei atelierul de lucru organizat în cadrul Componentei nr. 5, Activitatea 5.1 (Elaborarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea eficientă a noilor orientări/regulamente/proceduri pentru investigarea cazurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului).
Vezi detalii
slide 1
Reprezentanţii Serviciului au participat la cea de-a 11-a Şedinţă de lucru privind Combaterea Spălării Banilor şi Pariurilor Ilegale organizată de către INTERPOL
În perioada 10-12 decembrie 2019, representanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au particiapt la cea de-a 11-a tive of the Office for Prevention and Fight against Money Laundering participated at the 11th INTERPOL Match-Fixing Task Force Meeting held at the INTERPOL Global Complex for Innovation in Singapore.
Vezi detalii
slide 1
Proiectul Twinning - Noiembrie 2019
În perioada 11 – 25 noiembrie 2019, în cadrul Proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova au avut loc 3 ateliere de lucru.
Vezi detalii
slide 1
Viceprim ministru, Ministrul Finanțelor, dl Serghei Pușcuța a avut o întrevedere cu președintele MONEYVAL, dna Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz
Viceprim ministru, ministrul Finanțelor, dl Serghei Pușcuța a avut ieri, 21 noiembrie, o întrevedere cu președintele Comitetul de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor (MONEYVAL), dna Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz.
Vezi detalii
slide 1
Comunicat de presă
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor intervine cu clarificări referitor la procesul de renovare a sediului amplasat pe adresa str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni nr. 26, etajele 3 şi 4, atribuit prin Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 01.08.2018 şi comunică următoarele. Conform prevederilor planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE, în contextul pct. I3 Republica Moldova şi-a asumat obligaţiunea privind „asigurarea condiţiilor necesare pentru activitatea SPCSB ca autoritate independentă”. Urmare a evaluării Republicii Moldova de către Comitetul de experţi în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului Moneyval din cadrul Consiliului Europei a fost recomandată sporirea capacităților tehnice ale Serviciului (instrumente IT) pentru îndeplinirea funcţiilor de analiză şi asigurarea adecvată cu personal, fiind recunoscute progresele esenţiale în ajustarea sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului la prevederile Recomandărilor FATF (Grupul de Acţiune Financiară), în special Recomandarea 29 – Unităţile de Informaţii Financiare. În acest context, Serviciul a desfăşurat procedura de achiziţii publice privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţii generale şi renovare a sediului primit în gestiune, inclusiv repararea reţelelor electrice şi tensiune joasă, reţelelor interioare de apă şi canalizare, faţadei, sistemelor de ventilare şi aer condiţionat, în valoare totală de 8 954 085 MDL. Procesul de renovare a sediului nou al Serviciului este condiţionat de obligațiunile asumate, inclusiv în vederea respectării rigorilor stricte de securitate la nivelul sistemelor informaţionale, stabilite de către Grupul Egmont pentru schimbul de informaţii cu comunitatea internaţională şi Europol pentru cooperarea la nivel european. Conform statelor de personal aprobate de către Guvern, Serviciului au fost alocate 30 unităţi, la moment fiind suplinite 26 unităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor funcționale. Sediul nou al Serviciului urmează să găzduiască misiunea Consilierului de Rang Înalt al Uniunii Europene şi Proiectul Twinning în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului la nivel naţional, în conformitate cu obligaţiunile asumate în relaţii cu Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, conform conceptului „ofiţerilor de legătură” expertizat în cadrul proiectului Twinning urmează a fi prevăzute staţii de lucru pentru facilitarea cooperării cu reprezentanţii autorităţilor naţionale implicate în procesul de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Astfel, sediul atribuit va asigura necesităţile stringente ale Serviciului în calitate de autoritate responsabilă de coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului la nivel naţional, inclusiv în contextul cooperării internaţionale şi angajamentelor asumate faţă de partenerii externi.
Vezi detalii