Închide
Știri
slide 1
Serviciul Prevenirea şi Combaterae Spălării Banilor şi-a schimbat sediul
Conform prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost instituit Serviciul în calitate de autoritate publică independentă în cadrul Guvernului care are drept scop prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 802 din 01.08.2018, a fost dispusă transmiterea parțială a bunului imobil amplasat în mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26 în gestiunea Serviciului. În contextul celor relatate, Vă informăm că începând cu 09.01.2020, Serviciul își desfășoară activitatea la adresa sus-menționată.
Vezi detalii
slide 1
Implementarea sancțiunilor internaţionale în domeniul finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă
În perioada 9-10 decembrie 2019, în or. Strasbourg, la invitaţia Consiliului Europei, reprezentaţii Serviciului au participat la Instruirea pentru reprezentanţii ţărilor Europei de Est privind „Implementarea sancțiunilor internaţionale în domeniul finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă”.
Vezi detalii
slide 1
Proiectul Twinning - Decembrie 2019
În perioada 16-18 decembrie 2019, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, vă aducem la cunoștință că a fost desfășurat în colaborare cu reprezentatul Procuraturii Generale a Lituaniei atelierul de lucru organizat în cadrul Componentei nr. 5, Activitatea 5.1 (Elaborarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea eficientă a noilor orientări/regulamente/proceduri pentru investigarea cazurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului).
Vezi detalii
slide 1
Reprezentanţii Serviciului au participat la cea de-a 11-a Şedinţă de lucru privind Combaterea Spălării Banilor şi Pariurilor Ilegale organizată de către INTERPOL
În perioada 10-12 decembrie 2019, representanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au particiapt la cea de-a 11-a tive of the Office for Prevention and Fight against Money Laundering participated at the 11th INTERPOL Match-Fixing Task Force Meeting held at the INTERPOL Global Complex for Innovation in Singapore.
Vezi detalii
slide 1
Proiectul Twinning - Noiembrie 2019
În perioada 11 – 25 noiembrie 2019, în cadrul Proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova au avut loc 3 ateliere de lucru.
Vezi detalii
slide 1
Viceprim ministru, Ministrul Finanțelor, dl Serghei Pușcuța a avut o întrevedere cu președintele MONEYVAL, dna Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz
Viceprim ministru, ministrul Finanțelor, dl Serghei Pușcuța a avut ieri, 21 noiembrie, o întrevedere cu președintele Comitetul de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor (MONEYVAL), dna Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz.
Vezi detalii