Închide
Serviciul continuă sensibilizarea mediului de afaceri în vederea implementării prevederilor AML/CFT

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 12 martie 2019  a organizat ședința de instruire cu circa 16 reprezentanți ai sectorului privat, companii de construcții, dealeri de automobile cu tematica „Eficientizarea implementării prevederilor legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi familiarizarea cu tipologii în domeniu” .

În cadrul ședinței au fost abordate aspecte  tehnice de implementare a Instrucțiunii privind aplicarea art.4 alin (1), lit l)  a legii 308/2017 , aprobată la 17 septembrie 2018, precum şi criteriile aferente unor posibile tranzacții cu indici de suspiciune.

Instrucţiunea Serviciului  din 17 Septembrie 2017, prevede măsurile care urmează a fi aplicate de noile entități raportoare în comercializarea bunurilor în numerar mai mult de 200 000 lei, precum şi categoriile de bunuri şi servicii care pot fi tranzacționate şi anume bunuri imobile, mijloace de transport, foi turistice, articole şi bunuri de lux.

Totodată, au fost  explicat modul de transmitere a  formularelor speciale care urmează a fi  transmise de reprezentanții sectorului companiilor de construcții şi a dealerilor de automobile.

De menționat că conform implementării prevederilor  Directivei a IV-a a UE, Legea 308/17 include o nouă categorie de entități raportoare  şi anume „persoane fizice şi juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puţin 200000 de lei sau echivalentul acesteia în numerar”.