Închide
Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă

La 06 noiembrie curent a fost publicat, și respectiv, a intrat in vigoare Hotărârea de Guvern nr. 792 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă.

Astfel, Republica Moldova a definitivat mecanismul de identificare, desemnare și după caz excludere a persoanelor fizice și entităților în/din lista consolidată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă în conformitate cu cerințele prevederilor Recomandării 6 și 7 GAFI (FATF).

Mecanismul dat va permite monitorizarea, identificarea, actualizarea rapidă și publicarea listei nominalizate, care este necesară entităților raportoare pentru aplicarea corectă a măsurilor restrictive conform art. 34  al Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Lista consolidată la nivel național este publicată de Serviciul de Informații și Securitate și poate fi accesată la https://sis.md/ro/entitati?title=hamed.