Închide
Prezentarea Raportului național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului

La 8 aprilie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, a organizat un eveniment în cadrul căruia a fost prezentat autorităților relevante și părților interesate Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Evoluția constantă a tehnicilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, care se bazează pe exploatarea vulnerabilităților sistemelor naționale, necesită o actualizare continuă pentru a permite autorităților și subiecților responsabili să identifice schimbările în modurile de operare, tipologiile noi, modalitățile de utilizare a progreselor tehnologice sau altor evoluții în acest domeniu.
Astfel, evaluarea națională a riscurilor este necesară în vederea relevării amenințărilor și vulnerabilităților existente în sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
Rezultatele procesului de evaluare vor contribui la gestionarea şi alocarea eficientă a resurselor de către autoritățile responsabile și entitățile raportoare, precum și la determinarea nivelului măsurilor de control aplicate la un produs sau la un sector particular.
Evenimentul a reunit peste 50 de reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, autorităților cu funcții de supraveghere în domeniu, organelor de drept, partenerilor internaționali de dezvoltare, organizațiilor de afaceri și societății civile.