Închide
Participarea la cea de-a 12-cea ședința a Conferinței părților Convenţiei Consiliului Europei (CETS 198)

În perioada 26-28 octombrie 2020,  în or.  Strasbourg,  Republica Franceză, reprezentantul Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a participat la cea de-a 12-cea ședința a Conferinței părților Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională şi finanţarea terorismului.

În cadrul ședințe a fost adoptat Raportul de evaluare transversală al Republicii Moldova privind punerea în aplicare a prevederilor art. 7 (2c) / 19 (1) ale Convenției, care a prezentat progresele de țară în domeniu.

Preventiv procesului de evaluare, a fost desfășurată și ședința Biroului Conferinței Părților (CETS 198), unde a fost prelungit mandatul reprezentatului Republicii Moldova pînă în anul 2021.

De menționat că, Convenția dată a fost ratificată de republica Moldova în anul 2007 prin legea 165-XVI, și reprezintă un instrument de confiscare a bunurilor ilicite și un mecanism bun de luptă cu spălarea banilor în țările părți.