Închide
Masa rotundă organizată cu participarea reprezentanților Consiliului Europei și autorităților naționale

La 21.01.2020, în cadrul Ministerului Justiției a avut loc masa rotundă cu participarea unor membri a Grupului de lucru ad-hoc privind reforma justiției – dl Christos Giakoumopoulos, Director general al Directoratului pentru Drepturile Omului și Supremația Legii, Gianluca Esposito, Șef al Departamentului Acțiune împotriva Crimei, Secretar Executiv GRECO și reprezentantul Comitetului Moneyval al Consiliului Europei – dna Irina Talianu.

În debutul ședinței, dl Vasile Șarco - directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a mulțumit Consiliului Europei pentru sprijinul oferit și a reiterat importanța implementării de către toate autoritățile cu competențe în domeniu a recomandărilor expuse în Raportul de evaluare a sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului al Republicii Moldova adoptat în ședința plenară a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei din luna iulie 2019. Astfel, în acest scop a fost aprobată Dispoziția Guvernului nr. 6 din 16.01.2020 prin care s-a instituit un grup de lucru format din reprezentanții autorităților naționale competente.

De asemenea, a fost relevată importanța asistenței acordată autorităților naționale de către proiectul Consiliului Europei ”Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire în Republica Moldova(CLEP)” în consolidarea cadrului național de luptă împotriva spălării banilor.

Dl Fadei Nagacevschi, ministrul justiției a menționat că prioritar pentru Republica Moldova este iradierea fenomenului de spălare a banilor, iar Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor trebuie să aplice toate mecanismele întru restituirea mijloacelor financiare în țară.

Dl Christos Giakoumopoulos a reiterat necesitatea implementării reformelor menționate și, totodată, a exprimat susținerea Consiliului Europei acordată Republicii Moldova în vederea obținerii unor rezultate eficiente în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, dna Irina Talianu a prezentat direcțiile prioritare care necesită o atenție sporită și întreprinderea unor acțiuni imediate de către autoritățile Republicii Moldova în vederea îmbunătățirii aspectelor relavate în cadrul evaluării efectuate de către experții Comitetului Moneyval.

De menționat că, Raportul de evaluare include două aspecte distinctive: evaluarea eficacității și conformitatea tehnică.  În perioada lunii decembrie 2020, Republica Moldova va prezenta raportul de progres privind gradul de implementare a recomandărilor formulate privind conformitatea tehnică și anume, modalitatea în care Republica Moldova a înlăturat deficiențele la nivel de legislație.