Închide
În atenția tuturor entităților raportoare

Fișa de conformitate, aprobată prin Ordinul SPCSB nr. 5/2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate, urmează a fi completată în formatul EXCEL și remisă prin scrisoare de însoțire, la adresa eletronică office@spcsb.gov.md, până la data de 01.04.2022.

Recepționarea scrisorii de însoțire, cu anexa la aceasta (Fișa de conformitate), va fi confirmată de către secretariatul SPCSB.

Modelul Fișei de conformitate în format EXCEL poate fi descărcat pe pagina oficială a SPCSB http://spcsb.gov.md/ro/page/legislatia-nationala.