Închide
În atenția entităților raportoare: Lista de sancțiuni actualizată de către Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite

 

În perioada 05-06 aprilie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) a actualizat lista de sancțiuni prin suplinirea și radierea unor indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste în conformitate cu următoarele rezoluții:

- 2140 (2014) privind Republica Yemen referitor suplinirii acesteia;

- 1267 (1999) privind Statul Islamic (DA’esh), Al-Qaida referitor suplinirii acesteia;

- 2127 (2013) privind Republica Centrafricană referitor la radierea unei entități din această listă.

În acest sesns, entitățile raportoare urmează șă ajusteze listele interne de persoane și entități în privința cărora sunt aplicabile prevederile art. 34 al Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.