Închide
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul de Securitate a Organizațiilor Unite privind Statul Libia

La 29 aprilie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1970 (2011)aferent Statului Libia a actualizat lista de sancțiuni prin suplinirea acesteia cu indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste.

În acest sesns, entitățile raportoare urmează șă ajusteze listele interne de persoane și entități în privința cărora sunt aplicabile prevederile art. 34 al Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.