Închide
În atenția entităților raportoare: Actualizarea listei de sancțiuni de către Comitetul Consiliului de Securitate a Organizațiilor Unite

La 19 februarie curent, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind Statul Islamic (Da'esh), Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate a actualizat lista de sancțiuni, prin radierea unor persoane în conformitate cu Rezoluția 1904 (2009) și raportului Ombudmanului.

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases

În acest sesns, entitățile raportoare urmează șă ajusteze listele interne de persoane și entități în privința cărora sunt aplicabile prevederile art. 34 al Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.