Închide
Guvernul a creat Grupul de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei naţionale CSB/FT și evaluarea naţională a riscurilor

La 16 ianuarie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Dispoziția nr. 6-d ”Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea naţională a riscurilor în domeniu, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare”.

În perioada septembrie 2018 - iulie 2019, Republica Moldova a fost evaluată în cea de-a V-a, de către Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului al Consiliului Europei (Comitetul MONEYVAL).
La 16 iulie 2019, delegaţia Republicii Moldova a participat la adoptarea Raportului de evaluare în cadrul şedinţei Plenare a Comitetului MONEYVAL, fiind identificate deficienţe care pot afecta sistemul autohton de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Astfel, în vederea ajustării la standardele internaţionale a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului se impune necesitatea conjugării eforturilor autorităţilor naţionale cu competenţe de implementare a prevederilor Legii nr. 308/2017 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor” şi menţinerea abordării strategice asupra fenomenului la nivel naţional prin elaborarea strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru perioada 2020-2024, inclusiv în contextul implementării recomandărilor înaintate de către experţii Comitetului MONEYVAL.

Totodată, în conformitate cu prevederile Recomandării I al Grupului de Acţiune Financiară (FATF) şi prevederilor art.6, alin. (8) al Legii 308/2017 este necesară reevaluarea amenințărilor şi vulnerabilităţilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului la nivel național.

Reieșind din cele expuse, întru conjugarea eforturilor autorităților naționale cu competenţe de implementare a prevederilor Legii nr. 308/2017, Guvernul a dispus crearea unui singur grup de lucru care urmează a se întruni periodic pentru coordonarea poziției naţionale privind deficienţele identificate, colectarea, prelucrarea, analiza şi consolidarea datelor statistice şi informaţiei colectate cu înaintarea propunerilor de modificare a cadrului normativ național în vederea ajustării la standardele internaționale, în contextul implementării recomandărilor Moneyval şi elaborării Strategiei menţionate.