Închide
Finalizarea Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”

La 09.06.2022, Republica Moldova, în comun cu reprezentanții autorităţilor competente din Lituania, Polonia și Germania, au prezentat rezultatele privind măsurile implementate în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”.

Pe parcursul unei perioade de aproximativ 40 de luni, au fost desfășurate activități specifice care au vizat transferul de experiență, capacități și bune practici în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului către instituțiile naționale, fiind stabilite instrumente și metodologii de lucru noi și moderne, în conformitate cu standardele internaționale și practicile Uniunii Europene în domeniu.

Astfel, cu suportul partenerilor din cadrul proiectului, au fost obținute rezultate notabile pe următoarele componente:

- Sporirea eficacității politicii naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

- Dezvoltarea capacităților analitice și operaționale al Serviciului, cooperarea dintre Serviciu și entitățile raportoare, cît și cooperarea inter-instituțională;

- Dezvoltarea bazelor de date speciale necesare pentru aplicarea regimului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

- Dezvoltarea mecanismului național de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru sectorul financiar-bancar, financiar non-bancar și al liberilor profesioniști;

- Dezvoltarea capacităților de investigare a organelor de ocrotire a normelor de drept asociate cazurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului;

- Îmbunătățirea domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în sistemul judiciar;

- Îmbunătățirea sistemului de prevenire a finanțării terorismului, inclusiv prin controlul transfrontalier al circuitului fizic al valutei și al instrumentelor negociabile la purtător.

Activităţile desfăşurate pe parcursul implementării proiectului, au oferit posibilitatea autorităţilor implicate de a beneficia direct de experienţa instituţiilor partenere, în vederea edificării la nivel naţional a unui sistem eficient de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.