Închide
Examinarea și adoptarea Raportului de progres de către Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei

 

Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei a apreciat pozitiv măsurile întreprinse de către autoritățile naționale în vederea conformării sistemului national de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu prevederile Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională.

Corespunzător, conform Raportului de progres, publicat pe pagina web a Comitetului MONEYVAL, la recomandările ce vizează ”Identificarea clienților”, ”Persoanele expuse politic”, ”Țările cu risc înalt” și ”Instituțiile financiare nebancare”, ratingul a fost majorat de la ”parțial conform” la ”în mare parte conform”.

Totodată, din cauza inexistenței unui cadru legal de reglementare și autorizare a domeniului activelor virtuale, recomandarea care se referă la ”Noile tehnologii” a fost retrogradată, fiind atribuit calificativul de ”neconform”.

În acest context, Republica Moldova urmează să prezinte, în termen de 1 an, raportul privind progresele înregistrate de către autoritățile naționale în vederea consolidării la nivel naţional a unui sistem eficient de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Raportul de progres poate fi accesat la următorul link: https://rm.coe.int/fur-moldova-1st/1680a6d980