Închide
Examinarea și adoptarea Raportului de evaluare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor în cadrul Şedinţei Plenare a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei

În perioada 15 – 19 iulie 2019, la Strasbourg a avut loc Ședința Plenară a Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL), în cadrul căreia a fost examinat și adoptat Raportul Republicii Moldova în contextul celei de-a V-a runde de evaluare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada anilor 2013 – 2018.

Aprobarea Raportului respectiv, în redacția existentă constituie o realizare importantă pentru Republica Moldova și un aspect pozitiv pentru sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, atît pentru autoritățile naționale competente, cît și pentru entitățile raportoare.

Totodată, menționăm că, în baza constatărilor echipei de evaluare au fost formulate concluzii privind situația în fiecare sector și recomandări privind acțiunile care urmează a fi întreprinse de către autoritățile naționale în vederea redresării anumitor aspecte ce necesită îmbunătățire.

Ulterior, în perioada lunii decembrie 2020, Republica Moldova va fi supusă procedurii de revizuire consolidată a gradului de implementare a Recomandărilor expuse în Raport, fapt care impune întreprinderea neîntîrziată a acțiunilor în vederea realizării lor de către autoritățile implicate.

Raportul de evaluare(EN). Rezumat(EN).