Închide
Ședinte cu entitățile raportoare cu privire la Fișa de conformitate

La 18 noiembrie 2021, Serviciul a organizat o serie de ședințe cu reprezentanții entităților raportoare cu referire la Ordinul Serviciului cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate. La acest eveniment au participat aproximativ 200 reprezentanți ai entităților raportoare din cadrul băncilor, companiilor de asigurări, organizațiilor de creditare nebancară, caselor de schimb valutar și participanților la piața de capital.

Astfel, în cadrul ședințelor, entitățile raportoare respective au fost informate cu privire la termenul de prezentare, informația ce urmează a fi inclusă, modalitatea de transmitere a fișei de conformitate, precum și sancțiunile care sunt prevăzute pentru prezentarea tardivă, incompletă sau cu date eronate.

De menționat că, Serviciul urmează să organizeze în continuare întruniri cu toate entitățile raportoare în vederea informării și discutării cu privire la implementarea corespunzătoare a Fișei de conformitate.