Închide
Ședință de lucru cu reprezentanții Camerei Notariale

La data de 21.11.2022 orele 11:00  la sediul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a avut loc ședința de lucru cu reprezentanții Camerei Notariale.

Astfel, în contextul desfășurării verificărilor aferente domeniului, Camera Notarială a creat 30 de comisii de control în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, până în prezent fiind realizate 70% din controalele planificate.

Ședința a inclus și a avut drept scop schimbul informațional privind experiența și metode practice a instituțiilor participante privind efectuarea procedurii de control conform prevederilor Legii nr. 75/2020 „privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor”.

Un alt aspect important a fost instruirea formatorilor notari în  domeniul prevenirii și combaterii finanțării terorismului cu prezentarea cazurilor practice derulate pe teritoriul Republicii Moldova și străinătate, fiind relevate diferențele dintre infracțiunea de spălare de bani și finanțare a terorismului, în special în partea ce ține de sursa mijloacelor financiare, fiind abordate cazuri practice.

În acest context Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a acordat o atenție deosebită asupra necesității efectuării unei analize multilaterale a tranzacțiilor, în special în raport cu persoane fizice/juridice nerezidente.

Urmare a desfășurării ședinței, participanții au beneficiat de schimb de experiență în vederea eficientizării procedurii de control și au reiterat importanța cooperării și perfecționării în domeniu.