Închide
Ateliere de lucru pentru agenții imobiliari în vederea implementării prevederilor AML/CFT

În scopul menținerii unui dialog constructiv în vederea implementării legislației din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către agenții imobiliari, Serviciul a organizat la 14 martie curent un atelier de lucru cu participarea agenților imobiliari și a Consilierului de Nivel Înalt al UE în domeniul PCSBFT.

În cadrul ședinței, șeful Serviciului Conformitate și Supraveghere din cadrul SPCSB, a prezentat manualul metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului de către liberii profesioniști, elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova cu suportul proiectului UE/CE privind Controlul Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP).

Totodată, au avut loc discuții referitor la conformitatea tehnică, conform pct. 16 – 18 Secţiunea IV din Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi transmitere a formularelor speciale privind activităţile sau tranzacţiile care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

La rândul său, dl. Igoris Krzeckovskis, Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul PCSBFT a prezentat un șir de studii de caz al activităților suspecte cu implicarea entităților raportoare.

De asemenea, scopul ședinței a fost de a îmbunătăți cooperarea cu entitățile raportoare, pentru a garanta o comunicare adecvată la toate nivelele, astfel asigurând viitoarea eficacitate în implementarea noii Legi privind PCSBFT și a cadrului legislativ secundar aferent.