Închide
Aprobarea Fișei de conformitate
La 05.11.2021, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 5 din 10.03.2021 cu privire la aprobarea formei și structurei fişei de conformitate. Ordinul respectiv a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a art. 24 din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării  banilor şi finanțării terorismului şi modul de aplicare a sancțiunilor și este obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. .
 
Scopul stabilirii fișei de conformitate în forma propusă este evaluarea gradului de conformitate a unei entități raportoare cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, prin completarea compartimentelor, entitatea raportoare va reflecta nivelul de implementare a legislației în domeniu.
 
Atenționăm că, prima fișă de conformitate urmează a fi prezentată pînă la aprilie 2022 pentru anul de gestiune 2021.
 
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la numerele de telefon 022 212 120, 078999272 sau la adresa de e-mail office@spcsb.gov.md.