Închide
Ajustarea reglementărilor subordonate legii cu privire la agenții imobiliari

 

Proiectul comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Combaterea corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire”(CLEP), a acordat asistență tehnică întru modificarea regulamentului cu privire la agenții imobiliari în scopul eficientizării aplicării măsurilor de precauție şi aplicării măsurilor bazate pe risc de către agenții imobiliari.

Serviciul în scopul implementării recomandării MONEYVAL, urmare celei de a V-a rundă de evaluare, în baza expertizei dlui Alexandre Taymans expertul Consiliului Europei a modificat prin ordinul nr. 22 prevederile Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru entităţile raportoare prevăzute de art. 4 alin.(1) lit. e. din Legea nr. 208 din 22.12.2018 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului aprobat prin ordinul Directorului nr. 34 din 23.08.2018.

De menționat că notarii şi agenții imobiliari au putut beneficia de discuții practice şi instruire în domeniu unde Alexandre Taymans în cadrul atelierului de lucru organizat cu asistenţa CLEP a prezentat bunele practici în webinarul  privind conformitatea AML/CFT din 23.04.2020.