Închide
Ședințe de instruire pentru reprezentanții societăților de audit și auditorilor întreprinzători individuali

La 14 mai 2019, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a organizat ședința de instruire pentru reprezentanții sectorului de audit și persoane juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate.
Instruirea respectivă a avut drept scop abordarea aspectelor tehnice de completare și transmitere a formularului tipizat prevăzut de Instrucțiunea cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
De asemenea, în conexiune cu raportarea activităților și tranzacțiilor menționate, au fost discutate criteriile aferente unor posibile tranzacții sau activități cu indici de suspiciune, cu efectuarea unor exerciții practice în grup.
În particular, participanții s-au interesat de măsurile de precauție față de clienți, modalitatea de identificare a beneficiarului efectiv, inclusiv în cazurile unor structuri complexe ale acţionariatului etc.