Limbi

  • English
  • Română

National Law

PDF : 530.16 KB

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

PDF : 284.99 KB

ABROGAT - Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

PDF : 262.94 KB

Ordin nr.40 din 18.03.2011referitor la aprobarea Ghidului privind identificarea tranzacţiilor suspecte de finanţare a terorismului

PDF : 564.58 KB

Ordin nr.178 din 19.11.2010 referitor la aprobarea Ghidului privind identificarea persoanelor expuse politic

PDF : 372.26 KB

Ordin nr.118 din 20.11.2007 privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţ

PDF : 406.21 KB

Ordin nr.117 din 20.11.2007 privind raportarea activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Pagini

Back to Top