Închide
Știri
slide 1
Şedinţa de lucru cu Asociației Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova
La 04 martie 2020, Serviciul Supraveghere şi Conformitate al SPCSB a participat la atelierul de lucru cu 25 reprezentanți ai sectorului de audit și persoane juridice care prestează servicii de contabilitate ai Asociației Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova cu genericul „ Completarea politicilor de control al calităţii şi a Raportului privind rezultatele evaluării riscurilor aferente spălării banilor şi finanțării terorismului ”.
Vezi detalii
slide 1
Instruirea continuă a avocaților în domeniul AML/CFT
La 3 martie curent, a avut loc cursul de instruire pentru avocaţi organizat de către proiectul CLEP în colaborare cu Centrul de Instruire al Avocaţilor cu privire la prezentarea manualului de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pentru avocaţi.
Vezi detalii
slide 1
Proiectul Twinning - Februarie 2020
În perioada 10-12 februarie 2020 și 24-28 februarie, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, au avut loc două ateliere de lucru pentru Componenta nr. 2 și Componenta nr. 4.
Vezi detalii
slide 1
Atelierul de lucru cu privire la Evaluarea riscurilor de finanţare a terorismului pentru autorităţile de ocrotire a normelor de drept şi organele de supraveghere.
În perioada 26-27 februarie 2020, a fost organizat de către Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului CLEP al Uniunii Europene și al Consiliului Europei, instruirea în domeniul evaluării riscurilor de finanţare a terorismului pentru agențiile de aplicare a legii şi organele de supraveghere cu participarea expertului Consiliului Europei, dl. Giuseppe Lombardo.
Vezi detalii