Închide
Știri
slide 1
Participarea reprezentanţilor Serviciului la Şedinţa Plenară a Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului (MONEYVAL)
În perioada 3-7 decembrie 2018, reprezentanţii Serviciului, Băncii Naţionale a Moldovei şi Procuraturii Generale au participat la cea de-a 57-a ședință plenară a Comitetului de experți privind evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului (MONEYVAL) care a avut loc la Strasbourg, Republica Franceză. În cadrul şedinţei, Comitetul MONEYVAL a finalizat evaluările sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului din Republica Cehă și Lituania, a adoptat evaluarea comună FATF - MONEYVAL a Israelului și a adoptat rapoartele de progres al următoarelor țări: Andorra, Azerbaidjan, Croația, Ungaria, Liechtenstein, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei". De asemenea, Secretariatul Comitetului a analizat legislaţia naţională adoptată în vederea implementării Legii nr. 180 din 26.07.2018 cu privire la declararea voluntară şi stimularea fiscală prin prisma procedurii de conformare fiscală voluntară expusă de FATF şi adoptată de către Comitetul MONEYVAL. În cadrul şedinţei plenare a Comitetului au fost dezbătute subiecte de interes comun, precum: modificările recente ale standardelor FATF cu privire la reglementarea criptovalutelor; prezentarea investigaţiei de către Serviciul de Stat pentru Monitorizarea Financiară al Ucrainei, care a primit premiul „Best Egmont Award 2018”, strategiile de combatere a finanțării terorismului, revizuirea sectorului participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară (supravegherea și punerea în aplicare a măsurilor preventive) în noua rundă de evaluări şi alte subiecte conform agendei evenimentului.
Vezi detalii
slide 1
Atelier de lucru privind monitorizarea fluxurilor de numerar transfrontaliere
În perioada 5-6 decembrie, reprezentanţii Serviciului cu suportul proiectului finanțat de Uniunea Europeană "Asistență la implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE" au organizat un atelier de lucru cu tematica "Îmbunătățirea procesului de monitorizare a fluxurilor de numerar transfrontaliere și combaterea spălării banilor în R. Moldova". La acest eveniment au participat aproximativ 70 ofițeri din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul vamal, spălării banilor, urmăririi penale și anticorupției care operează pe teritoriul ţării. În cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe elemente practice în contextul noului sistem de declarare a numerarului și a legislației aferente combaterii spălării banilor în Republica Moldova în legătură cu fluxurile de numerar transfrontaliere. Potrivit organizatorilor, scopul atelierului a reprezentat crearea unui mediu favorabil pentru schimb de informaţii și identificarea celor mai bune practici privind cooperarea la nivel naţional. Evenimentul s-a încheiat cu un set de recomandări care vizează eficientizarea procesului de coordonare a eforturilor comune de monitorizare a fluxurilor de numerar, în contextul activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor în Republica Moldova.
Vezi detalii
slide 1
Seminarul regional cu genericul „Abordarea bazată pe risc în CSB/CFT a altor participanţi profesionişti participanti pe piaţa financiară nebancară”
Colaboratorii Serviciului, în comun cu reprezentanţii instituţiilor de supraveghere – Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Agenţia Servicii Publice, Camera Notarială, Uniunea Avocaţilor au participat la seminarul regional cu genericul „Abordarea bazată pe risc în combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului a altor participanţi profesionişti pe piaţa financiară nebancară”, desfășurat în perioada 22-23 noiembrie 2018 în orașul Istanbul, Turcia. Evenimentul dat a fost organizat de către Consiliul Europei și se înscrie în Programul Parteneriatului pentru buna guvernare, în cadrul căruia au participat reprezentanți ai autorităților de supraveghere a participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară din jurisdicțiile Parteneriatului Estic (Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Ucraina). Seminarul a avut drept scop eficientizarea activității autorităților de supraveghere în desfășurarea supravegherii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului conform abordării bazate pe risc. Astfel, subiectele discutate s-au referit la evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi abordarea bazată pe risc, fiind prezentate studii de caz, exerciții practice, standarde şi concepte relevante privind supravegherea bazată pe risc, evaluarea instituțională a riscurilor, etc. Totodată, au fost prezentate informații practice privind elaborarea matricelor de risc specifice domeniului, au fost discutate aspecte ale procesului de analiză şi investigație a cazurilor de spălare a banilor, în special proveniți din activități ilegale. În contextul celor expuse, necesită de menționat că actualitatea chestiunilor abordate au constituit o valoare adăugată pentru specificul de activitate a Serviciului, inclusiv a activității de supraveghere și tendințele în domeniu, fiind combinate cu spețele practice din experiența de activitate a experților din alte țări.
Vezi detalii
slide 1
Şedinţe de instruire pentru notari
Serviciul a organizat la 06 și 09 noiembrie curent, două seminare în cadrul cărora au participat 220 de notari licențiați, reprezentanții Camerei Notariale și Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, dl. Igoris Krzeckovskis în scopul implementării noii Legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22.12.2017, precum şi datorită schimbărilor sistemice operate, inclusiv în procedura de completare a formularelor, identificarea şi raportarea tranzacţiilor. Obiectivul principal al seminarelor a fost de a familiariza participanții cu prevederile Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte cu posibile elemente de spălare a banilor, precum și cu prevederile Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic. Atenţia participanților a fost atrasă în mod special asupra amendamentelor, care vor influența activitatea entităților raportoare, ca rezultat al intrării în vigoare a legii și ghidurilor menționate. Evenimentele menţionate au fost desfăşurate cu scopul facilitării procesului de cooperare cu entitățile raportoare, pentru a asigura comunicarea la toate nivelele, astfel asigurând implementarea eficientă a prevederilor noii Legi privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și a cadrului legislativ secundar aferent.
Vezi detalii