Închide
Știri
slide 1
Eficientizarea masurilor de prevenirea si combatere a spalarii banilor cu privire la declararea mijloacelor financiare la frontiera
În contextul implementării prevederilor legale ce ţin de modul de raportare şi criteriile de suspiciune a mijloacelor băneşti declarate la traversarea frontierei de stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, la 21.02.2019 în comun cu reprezentanţii Serviciului Vamal, au organizat instruiri destinate funcţionarilor vamali debutanți. În cadrul evenimentului, discuţiile au fost axate pe rolul instituțiilor implicate în procesul de colectare, înregistrare, remitere şi analiză a informaţiilor privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice şi juridice la intrare/ieşire din ţară în contextul prevederilor Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. De asemenea, formatorii au prezentat amendamentele operate la Regulamentul privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi juridice. Reieşind din caracterul transnaţional fenomenelor discutate, în cadrul instruirii au fost prezentate studii de caz care reflectă practica internațională de combatere a contrabandei mijloacelor băneşti în spațiul Uniunii Europene. Procesul de instruire reprezintă parte indispensabilă a activităţilor desfăşurate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în cooperare cu autorităţile responsabile la nivel naţional de implementarea prevederilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
Vezi detalii
slide 1
Mediul de afaceri eficient în vederea implementării prevederilor CSB/FT
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 12 februarie 2019 a organizat ședința de instruire cu circa 25 reprezentanți ai sectorului privat, companii de construcții, dealeri de automobile cu tematica „Eficientizarea implementării prevederilor legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”. În cadrul ședinței au fost abordate aspecte tehnice de implementare a Instrucțiunii privind aplicarea art.4 alin (1), lit l) a legii 308/2017, aprobată la 17 septembrie 2018, precum şi criteriile aferente unor posibile tranzacții cu indici de suspiciune. Instrucţiunea Serviciului din 17 Septembrie 2017, prevede măsurile care urmează a fi aplicate de noile entități raportoare în comercializarea bunurilor în numerar mai mult de 200 000 lei, precum şi categoriile de bunuri şi servicii care pot fi tranzacționate şi anume bunuri imobile, mijloace de transport, foi turistice, articole şi bunuri de lux. Totodată, au fost analizate formularele transmise de reprezentanții sectorului companiilor de construcții şi a dealerilor de automobile, specificând repetat modul de completare ale acestora. De menționat că conform implementării prevederilor Directivei a IV-a a UE, Legea 308/17 include o nouă categorie de entități raportoare şi anume „persoane fizice şi juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puţin 200 000 de lei sau echivalentul acesteia în numerar”.
Vezi detalii
slide 1
Ședințele sectoriale ale Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
În perioada 04-05 februarie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu suportul proiectului „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire" (CLEP) al Uniunii Europene și Consiliului Europei a organizat ateliere de lucru sectoriale cu participarea autorităților și instituțiilor reprezentate în Grupul de lucru (GL) pentru elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2019-2023. Atelierele de lucru reprezintă continuarea activității Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei PSB/CFT, fiind organizate ca urmare a deciziei unanime în cadrul ultimei ședințe a GL din 17 ianuarie 2019. În cadrul evenimentelor, participanții au făcut schimb de opinii cu privire la proiectul Strategiei PSB/CFT, direcțiile ce necesită o atenție deosebită, precum și măsurile propuse pentru a fi incluse în proiectul Planului de acțiuni. Menționăm că scopul Strategii rezidă în fortificarea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului conform standardelor internaționale în domeniu, care, în consecință, va conduce la diminuarea influenței negative asupra economiei Republicii Moldova. Urmare a definitivării propunerilor parvenite de la autoritățile și instituțiile implicate în elaborarea Strategiei, proiectul acestui document de politici urmează a fi supus procedurii de avizare și consultare publică.
Vezi detalii
slide 1
Misiunea proiectului TWINNING destinata Serviciului de Informaţii şi Securitate si Serviciului Vamal
Activitatea Proiectului Twinning a continuat în perioada 22-24 ianuarie 2019, prin desfășurarea ședințelor comune cu experții din Germania, Polonia și reprezentanți ai autorităților naționale din Republica Moldova - Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul Vamal în cadrul Componentei ”Ameliorarea sistemului de prevenire și combatere a finanțării terorismului, inclusiv controlul transportului fizic transfrontalier de numerar/instrumente de plată la purtător”. Agenda evenimentului a inclus evaluarea datelor cu privire la controlul transportului fizic transfrontalier de numerar/instrumente de plată la purtător și prezentarea celor mai bune practici în domeniul respectiv. Misiunea a fost dedicată colectării materialelor pentru identificarea rezultatelor cheie, din punct de vedere a eficienței regulamentelor/procedurilor/ghidurilor existente și elaborarea ulterioară a recomandărilor, care vor fi expuse de către experții străini. Următorul eveniment în cadrul Componentei se va desfășura în perioada lunii martie și se va concentra pe evaluarea sistemelor IT utilizate de către Serviciul de Informații și Securitate și Serviciul Vamal în scopul combaterii finanțării terorismului.
Vezi detalii