Închide
Știri
slide 1
Raportul public despre rezultatele evaluarii naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanțării terorismului.
Urmare a finalizării procesului de evaluare naţionale a riscurilor, a fost definitivat Raportul naţional pe domeniul respectiv. Scopul acestui proces reprezintă o redistribuire eficientă a resurselor în dependenţă de capacitatea şi nivelul riscurilor identificate, cât şi întocmirea unui plan de acţiuni naţional orientat la reducerea vulnerabilităților identificate. Estimarea şi evaluarea situaţiei pe sectoare a facilitat analiza ameninţărilor de spălare a banilor, fiind posibilă identificarea materializării fenomenului în diferite sectoare, permițând de a reliefa unde sunt investite şi legalizate produsele infracţiunii, precum şi stabilirea atractivităţii sectoarelor utilizate în acest sens. Astfel, în rezultatul unei cooperări cu experţii Băncii Mondiale, care au asistat Republica Moldova, a colaborării interinstituționale, precum şi participării active a sectorului privat, a fost posibilă realizarea primului exercițiu de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului, care va continua cu elaborarea şi aprobarea unui plan naţional de reducere a riscurilor, ce va reprezenta o abordare strategică naţională de consolidare a eforturilor instituţiilor în scopul eficientizării sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
Vezi detalii
slide 1
Şedinţa de lucru şi reprezentanţii UNODC- GPML şi echipa Oficiului Coordonatorului Activităţilor Economice şi a Mediului al OSCE.
Şeful Serviciului prevenire şi combaterea spălării banilor, însoţit de doi reprezentanţi ai serviciului au participat la şedinţa bilaterală din 10 martie 2017 care a avut loc în or. Viena, Austria cu reprezentanţii UNODC- GPML şi echipa Oficiului Coordonatorului Activităţilor Economice şi a Mediului al OSCE. În cadrul şedinţelor bilaterale unde a avut loc un schimb proactiv de opinii în vederea colaborării şi dezvoltării capacităţilor tehnice de combatere a noilor tipologii de spălare a banilor.
Vezi detalii
slide 1
Sedinta de lucru "Rețelele internaţionale de spălare a banilor utilizate în întreruperea circuitelor financiare (societăţi mixer)"
În perioada 13-15 decembrie 2016, în or. Viena, Austria a avut loc şedinţa de lucru a experţilor cu tematica Rețelele internaţionale de spălare a banilor utilizate în întreruperea circuitelor financiare (societăţi mixer) ”.În cadrul reuniunii au participat reprezentanţi ai organelor de ocrotire a normelor de drept şi serviciile similare din China, Italia, Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, FBI-SUA. Republica Moldova au înaintat propuneri de îmbunătăţire a cooperării internaţionale între autorităţile internaţionale, organizaţii internaţionale în domeniu precum, şi servicii similare de prevenire şi combaterea spălării banilor. Conform agendei coordonate, Republica Moldova a prezentat tipologiile investigate. De către reprezentanţii statelor participante au fost prezentate studii şi cazuri depistate care în mod strategic ar avea impact la nivel global privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
Vezi detalii
slide 1
Reprezentantii Serviciului au participat la un grup de lucru la sediul UNODC din Viena
La 02 decembrie 2016, la sediul UNODC din Viena, reprezentanții FIU și Banca Națională a Moldovei a participat la ședința grupului de lucru privind achizițiile publice și punerea în aplicare a unui nou program integrat de gestionare și de analiză a volumelor mari de informații financiare document electronic. În cadrul întrevederii au fost discutate aspecte de integrare a software nou cu sistemele existente în Republica Moldova și baze de date.
Vezi detalii