Închide
Știri
slide 1
Pregătirea profesională a ofiţerilor Serviciului în domeniul investigării valutei electronice-bitcoin.
Reprezentantul Serviciului care a fost instruit în cadrul programului UNODC-GPML Trainingul „Trening of Trainers” „Cryptocurency Investigation ” a organizat un curs de pregătire profesională practică pentru ofiţerii Serviciului conform tehnicilor şi metodelor studiate. Accesul la softul dezvoltat de o instituţie specializată a oferit posibilitatea de a efectua o investigaţie financiară practică a unei tranzacţii cu bitcoins.
Vezi detalii
slide 1
Trainingul „Trening of Trainers” „Cryptocurency Investigation ”

În perioada 10-13 aprilie curent doi reprezentanţi ai Serviciului au participat la  instruirea „Trening of trainers” „Cryptocurency Investigation ” care a avut loc  în or. Viena, Austria.   

Treningul a avut drept scop familiarizarea participanţilor cu metodele de analiză şi identificare  a valutei virtuale, tehnologiile existente analitice în domeniu, precum şi tipologiile cele mei frecvente cu valuta virtuală investigate de reprezentanţii  organelor de ocrotire a normelor de drept din SUA.  

Participarea experţilor de talie înaltă din mediul de afaceri în combinaţie cu cei din cadrul organelor de drept şi a serviciilor similare au contribuit la discuţii active şi schimb de opinii privind tipologiile existente în domeniul spălării banilor şi finanțări terorismului.

Dat fiind faptul că treningul a implicat măsuri active şi exerciţii practice perceperea tematicii de investigare a criptovalutei a fost asimilată în detaliu de participanţi.

Vezi detalii
slide 1
Raportul public despre rezultatele evaluarii naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanțării terorismului.
Urmare a finalizării procesului de evaluare naţionale a riscurilor, a fost definitivat Raportul naţional pe domeniul respectiv. Scopul acestui proces reprezintă o redistribuire eficientă a resurselor în dependenţă de capacitatea şi nivelul riscurilor identificate, cât şi întocmirea unui plan de acţiuni naţional orientat la reducerea vulnerabilităților identificate. Estimarea şi evaluarea situaţiei pe sectoare a facilitat analiza ameninţărilor de spălare a banilor, fiind posibilă identificarea materializării fenomenului în diferite sectoare, permițând de a reliefa unde sunt investite şi legalizate produsele infracţiunii, precum şi stabilirea atractivităţii sectoarelor utilizate în acest sens. Astfel, în rezultatul unei cooperări cu experţii Băncii Mondiale, care au asistat Republica Moldova, a colaborării interinstituționale, precum şi participării active a sectorului privat, a fost posibilă realizarea primului exercițiu de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului, care va continua cu elaborarea şi aprobarea unui plan naţional de reducere a riscurilor, ce va reprezenta o abordare strategică naţională de consolidare a eforturilor instituţiilor în scopul eficientizării sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
Vezi detalii
slide 1
Şedinţa de lucru şi reprezentanţii UNODC- GPML şi echipa Oficiului Coordonatorului Activităţilor Economice şi a Mediului al OSCE.
Şeful Serviciului prevenire şi combaterea spălării banilor, însoţit de doi reprezentanţi ai serviciului au participat la şedinţa bilaterală din 10 martie 2017 care a avut loc în or. Viena, Austria cu reprezentanţii UNODC- GPML şi echipa Oficiului Coordonatorului Activităţilor Economice şi a Mediului al OSCE. În cadrul şedinţelor bilaterale unde a avut loc un schimb proactiv de opinii în vederea colaborării şi dezvoltării capacităţilor tehnice de combatere a noilor tipologii de spălare a banilor.
Vezi detalii