Închide
Știri
slide 1
Instruire pentru entitățile raportoare - persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor organizează o instruire la data de 03.03.2022, ora 10.00 pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) al Legii nr. 308/2017 cu privire la implementarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Ordinului SPCSB nr. 5/2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate.
Vezi detalii
slide 1
Instruire pentru entitățile raportoare
Instruire pentru entitățile raportoare - entităţile de audit, persoanele juridice şi întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate
Vezi detalii
slide 1
Viceprim ministru, Ministrul Finanțelor, dl Serghei Pușcuța a avut o întrevedere cu președintele MONEYVAL, dna Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz
Viceprim ministru, ministrul Finanțelor, dl Serghei Pușcuța a avut ieri, 21 noiembrie, o întrevedere cu președintele Comitetul de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor (MONEYVAL), dna Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz.
Vezi detalii
slide 1
Organizarea mesei rotunde cu participarea partenerilor internaționali
În contextul eforturilor de eficientizare a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la 11 septembrie curent, Serviciul, a organizat masa rotundă cu participarea reprezentanților partenerilor externi de dezvoltare – Banca Mondială, Consiliul Europei, Fondul Monetar Internațional, Amabasada Statelor Unite ale Americii, USAID, Consilierul de Rang Înalt a Uniunii Europene. În cadrul evenimentului, au fost prezentate constatările echipei de experți a Comitetului MONEYVAL a Consiliului Europei din cadrul Raportului de evaluare a Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În baza concluziilor formulate privind situația în fiecare sector și recomandările echipei de evaluare au fost prezentate acțiunile prioritare care urmează a fi întreprinse de către autoritățile naționale în vederea redresării aspectelor deficiente la nivel de sistem. Totodată, luînd în considerare prevederile Recomandării 15 FATF și a Directivei a V-a a Uniunii Europene, în cadrul ședinței, au fost discutate problemele existente și posibilitatea dezvoltării conceptului de reglementare la nivel național a activelor virtuale. De asemenea, în acest context, reprezentanții Serviciului au prezentat conceptul centrului de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu scopul instruirii noilor specialiști în domeniu și perfecționarea persoanelor responsabile din cadrul entităților raportoare. Urmare a evenimentului, au fost stabilite acțiunile comune ce urmează a fi desfășurate la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii