Închide
Știri
slide 1
Reprezentanţii Serviciului au participat la cea de-a 11-a Şedinţă de lucru privind Combaterea Spălării Banilor şi Pariurilor Ilegale organizată de către INTERPOL
În perioada 10-12 decembrie 2019, representanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au particiapt la cea de-a 11-a tive of the Office for Prevention and Fight against Money Laundering participated at the 11th INTERPOL Match-Fixing Task Force Meeting held at the INTERPOL Global Complex for Innovation in Singapore.
Vezi detalii
slide 1
Comunicat de presă
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor intervine cu clarificări referitor la procesul de renovare a sediului amplasat pe adresa str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni nr. 26, etajele 3 şi 4, atribuit prin Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 01.08.2018 şi comunică următoarele. Conform prevederilor planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE, în contextul pct. I3 Republica Moldova şi-a asumat obligaţiunea privind „asigurarea condiţiilor necesare pentru activitatea SPCSB ca autoritate independentă”. Urmare a evaluării Republicii Moldova de către Comitetul de experţi în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului Moneyval din cadrul Consiliului Europei a fost recomandată sporirea capacităților tehnice ale Serviciului (instrumente IT) pentru îndeplinirea funcţiilor de analiză şi asigurarea adecvată cu personal, fiind recunoscute progresele esenţiale în ajustarea sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului la prevederile Recomandărilor FATF (Grupul de Acţiune Financiară), în special Recomandarea 29 – Unităţile de Informaţii Financiare. În acest context, Serviciul a desfăşurat procedura de achiziţii publice privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţii generale şi renovare a sediului primit în gestiune, inclusiv repararea reţelelor electrice şi tensiune joasă, reţelelor interioare de apă şi canalizare, faţadei, sistemelor de ventilare şi aer condiţionat, în valoare totală de 8 954 085 MDL. Procesul de renovare a sediului nou al Serviciului este condiţionat de obligațiunile asumate, inclusiv în vederea respectării rigorilor stricte de securitate la nivelul sistemelor informaţionale, stabilite de către Grupul Egmont pentru schimbul de informaţii cu comunitatea internaţională şi Europol pentru cooperarea la nivel european. Conform statelor de personal aprobate de către Guvern, Serviciului au fost alocate 30 unităţi, la moment fiind suplinite 26 unităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor funcționale. Sediul nou al Serviciului urmează să găzduiască misiunea Consilierului de Rang Înalt al Uniunii Europene şi Proiectul Twinning în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului la nivel naţional, în conformitate cu obligaţiunile asumate în relaţii cu Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova. De asemenea, conform conceptului „ofiţerilor de legătură” expertizat în cadrul proiectului Twinning urmează a fi prevăzute staţii de lucru pentru facilitarea cooperării cu reprezentanţii autorităţilor naţionale implicate în procesul de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Astfel, sediul atribuit va asigura necesităţile stringente ale Serviciului în calitate de autoritate responsabilă de coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului la nivel naţional, inclusiv în contextul cooperării internaţionale şi angajamentelor asumate faţă de partenerii externi.
Vezi detalii
slide 1
Ședința de lucru cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații din SUA și a Ambasadei SUA în Republica Moldova
La 8 octombrie curent, a avut loc ședința de lucru a reprezentanților Serviciului cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații din Statele Unite ale Americii. În cadrul acestui eveniment, reprezentanții Serviciului a prezentat informații privind tehnicile de investigare financiară aplicate schemei de spălare de bani în proporții mari - ”Landromat” și a fraudei bancare, precum și măsurile care au fost întreprinse în vederea consolidării sistemului național în lupta contra acestor crime. Totodată, luînd în considerare caracterul transnațional al infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, părțile au discutat despre importanța cooperării între instituțiile vizate, și anume schimbului informațional pe marginea investigațiilor financiare aflate în derulare.
Vezi detalii
slide 1
Vizita delegației Republicii Moldova la Serviciul Federal de Monitorizare Financiară din Federația Rusă
La 1 octombrie curent, a avut loc ședința de lucru a reprezentanților Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu conducerea Serviciului Federal de Monitorizare Financiară din Federația Rusă. Astfel, în cadrul acestui eveniment au fost discutate subiecte privind cooperarea bilaterală între servicii, inclusiv colaborarea în cadrul investigațiilor desfășurate pe cazul ”Landromat”. Reprezentanții delegației Republicii Moldova au prezentat informații privind tehnicile speciale de investigare a schemei de spălare de bani în proporții mari ”Landromat”, precum și măsurile care au fost întreprinse în vederea consolidării sistemului național în lupta contra acestor crime.
Vezi detalii