Iun 14, 2017
În perioada 12-13 iunie curent, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a găzduit sesiunea „Trainingul de ţară” organizat de către Secretariatul Comitetului MONEYVAL pentru toate...
Iun 8, 2017
Şeful Serviciului prevenire şi combaterea spălării banilor, însoţit de doi reprezentanţi ai serviciului au participat la şedinţa bilaterală din 10 martie 2017 care a avut loc în or. Viena, Austria cu...
Iun 2, 2017
În perioada 29 mai-01 iunie curent, delegaţia Republicii Moldova, formată din reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Băncii Naţionale a Moldovei, Ministerul Justiţiei...
Mai 26, 2017
La invitaţia Comisariatului General al Poliţiei Judiciare al Spaniei reprezentanţi ai Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie au întreprins vizită de...
Mai 2, 2017
Reprezentantul Serviciului care a fost instruit în cadrul programului UNODC-GPML Trainingul „Trening of Trainers” „Cryptocurency Investigation ” a organizat un curs de pregătire profesională practică...
Back to Top