Close
slide 1
Reprezentantii Serviciului au participat la cea de-a 54-a Şedinţă Plenară a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei
În perioada 25-28 septembrie curent, delegaţia Republicii Moldova formată din reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor şi Procuraturii mun. Chişinău au participat la cea de-a 54-a Şedinţă Plenară a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, care a avut loc în or. Strasbourg, Republica Franceză. Oficial Plenara 54 MONEYVAL a fost deschisă de către preşedintele MONEYVAL, Daniel Thelesklaf, care a anunţat că a avut loc modificarea statului MONEYVAL, prin includerea unei funcţii noi de vicepreşedinte. În aceiaşi zi au fost prezentate rezultatul misiunii de nivel înalt al Comitetului MONEYVAL în Muntenegru în cadrul pasului II al procedurii de monitorizare sporită, precum şi însăşi raportul progres al ţării. Secretariatul MONEYVAL a menţionat că este satisfăcut de misiunea de nivel înalt (pasul II) efectuată în luna mai 2017 în Muntenegru, solicitând raportarea către aprilie 2018 despre progresele obţinute, iar în lipsa lor va fi aplicat pasul III (Publicarea unei declaraţii oficiale pe pagina oficială web MONEYVAL prin care se recunoaşte public că statul dispune de probleme majore la implementarea unor recomandări FATF şi invită celelalte statele să adopte măsurile apropiate acestor riscuri). Au fost prezentate două tipologii de rezonanţă identificate de către FIU Israel şi Rusia ce ţin de legalizarea veniturilor ilicite obţinute din comercializarea diamantelor şi legalizarea fondurilor publice obţinute prin înşelăciune, care au obţinut locul unu la concursul organizat de către Grupul Egmont din 2016 şi 2017. În cadrul procedurii „Tour de table”, Republica Moldova a expus Plenarei ultimele progrese obţinute în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor pe dimensiunea normativă, instituţională şi rezultate definitive obţinute. Astfel, a fost reiterată despre adoptarea în lectura I a proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, elaborarea conceptului privind Centrul de Monitoring şi Analiza Riscurilor aferente Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului etc. La fel a fost prezentat tipologia de legalizarea fondurilor obţinute din frauda „social engineering, CEO Fraud”.
View more
slide 1
Cea de-a 15 a sesiune de instruire OLAF Digital Forensics Training
Între 11 și 15 septembrie 2017, reprezentantul Oficiului a participat la o nouă sesiune de instruire organizata de OLAF in expertizele digitale din Zagreb, Croația. Pentru a șasea oară, începând cu 2013, INsig2 a organizat sesiuni de formare OLAF pentru 120 de participanți din peste 40 de țări europene și 104 de organizații de aplicare a legii. Delegatii au avut ocazia să participe la un total de 7 cursuri de specialitate; EnCase Advanced Forensics AccessData Internet Forensics AccessData Applied Decryption Train the Trainers Macintosh Forensics Basic Mobile Phone Forensics Basic Linux Forensics Basic Aceast training a fost finanțat de Programul HERCULE III al Uniunii Europene (2014-2020). Acest program este implementat de Comisia Europeană (OLAF). Acesta a fost instituit pentru a promova lupta împotriva fraudei care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv contrabanda cu țigări și contrafacerea (pentru mai multe informații, http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm).
View more
slide 1
Dezbaterea proiectului Ghidului activitatilor sau tranzacţiilor suspecte cu instituiile bancare si organul de supraveghere
În scopul conformării cadrului normativ subordonat Legii RM nr. 190-XVI din 26.07.2007 ,,cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” la standardele FATF din februarie 2012 şi a Directivei UE 2015/849 din 20 mai 2015, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a iniţiat procesul de ajustare a Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte. Astfel, în vederea consultării opiniei entităţilor de profil şi consolidării unui conţinut practic pentru ghidarea activităţii entităţilor raportoare, Serviciul la 24 august curent a organizat şedinţa de lucru cu reprezentanţii Băncii Naţionale, cu persoanele responsabile din cadrul instituţiilor financiare şi Asociaţia Băncilor din Republica Moldova pentru dezbaterile pe marginea noilor prevederi ce urmează să cuprindă Ghidul activităţilor sau tranzacţiilor suspecte. În acest sens, urmare a şedinţei menţionate instituţiile financiare vor înainta propuneri şi soluţii de completare şi ajustare a Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte prin prisma activităţii bancare şi evaluării proprii a riscurilor.
View more
slide 1
Serviciul a beneficiat de asistenţă tehnică în cadrul proiectului Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Controlul Corupţiei prin eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere”
Misiunea de stabilire a obiectivelor în vederea identificării necesităţilor pentru elaborarea unei noi Strategii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, a avut  loc în perioada 9-10 august 2017.

Expertul Consulului Europei, David Artingstal şi expertul rezident al CLEP Giulia Re, a avut pe agendă multiple şedinţe de lucru nu doar cu reprezentanţii Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor  al Centrului Naţional Anticorupţie, dar şi autorităţile competente în domeniu.

 Astfel,în cadrul întrevederilor bilaterale cu experţii,  reprezentanţii Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupţie, Ministerului de Interne, Serviciului Vamal, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologii informaţionale, Băncii Naţionale a Moldovei Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare şi a Consilierului de rang înalt al Uniunii Europene au abordat diverse obiective, în vederea stabilirii necesităţilor pentru ulterioarele priorităţi naționale strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

View more
slide 1
„Trainingul de ţară” organizat de către Secretariatul Comitetului MONEYVAL

În perioada 12-13 iunie curent, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a găzduit sesiunea „Trainingul de ţară” organizat de către Secretariatul Comitetului MONEYVAL pentru toate autorităţile cu competente directe şi indirecte în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Evenimentul a fost moderat de către Secretarul executiv al Comitetului MONEYVAL, dl. Matthias Kloth, care a prezentat standardele internaţionale în domeniu (Recomandările FATF), criteriile de conformitate şi eficienţă, precum şi procedurile şi principiile de evaluare desfăşurate de către experţii Comitetului MONEYVAL.

La acest seminar au participat 35 de exponenţi ai diferitor autorități competente, inclusiv reprezentanţii entităţilor raportoare, care au parcurs etapă preparatorie înainte de evaluarea Republicii Moldova preconizată în prima jumătate al anului 2018.

Evenimentul a fost organizat cu susținerea Oficiului Consiliului Europei la Chişinău.

View more
slide 1
Vizita de studiu la Brigada de Combatere a Corupţiei şi Spălării Banilor în Spania
La invitaţia Comisariatului General al Poliţiei Judiciare al Spaniei reprezentanţi ai Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie au întreprins vizită de studiu în perioada 23 - 25 Mai 2017, cu asistenţa instrumentului TAIEX al Comisiei Europene. În cadrul evenimentului au fost organizate şedinţe de lucru bilaterale cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, Comisariatul General al Poliţiei Judiciare, Brigada de Combatere a Corupţiei şi Spălării Banilor, Procuratura Anticorupţie şi combaterea spălării banilor, precum şi Unitatea de Informaţii Financiare a Spaniei, pe parcursul cărora au fost prezentate cele mai bune practici, tehnici, metode, modul de cooperare şi alte iniţiative care contribuie la combaterea spălării banilor şi infracţiunilor predicate. Pe parcursul întrevederilor au fost discutate detalii referitor la iniţierea procedurii de semnare a Memorandumului de Înţelegere între Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Comisariatul General al Poliţiei Judiciare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Spaniei, responsabili de investigarea spălării banilor şi infracţiunilor asociate.
View more