Close
slide 1
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor organizează o instruire la data de 03.03.2022, ora 10.00 pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) al Legii nr. 308/2017 cu privire la implementarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Ordinului SPCSB nr. 5/2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate.
View more
slide 1
Instruire pentru entitățile raportoare - entităţile de audit, persoanele juridice şi întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate
View more
slide 1
Viceprim ministru, ministrul Finanțelor, dl Serghei Pușcuța a avut ieri, 21 noiembrie, o întrevedere cu președintele Comitetul de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor (MONEYVAL), dna Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz.
View more
slide 1
În contextul eforturilor de eficientizare a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la 11 septembrie curent, Serviciul, a organizat masa rotundă cu participarea reprezentanților partenerilor externi de dezvoltare – Banca Mondială, Consiliul Europei, Fondul Monetar Internațional, Amabasada Statelor Unite ale Americii, USAID, Consilierul de Rang Înalt a Uniunii Europene. În cadrul evenimentului, au fost prezentate constatările echipei de experți a Comitetului MONEYVAL a Consiliului Europei din cadrul Raportului de evaluare a Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În baza concluziilor formulate privind situația în fiecare sector și recomandările echipei de evaluare au fost prezentate acțiunile prioritare care urmează a fi întreprinse de către autoritățile naționale în vederea redresării aspectelor deficiente la nivel de sistem. Totodată, luînd în considerare prevederile Recomandării 15 FATF și a Directivei a V-a a Uniunii Europene, în cadrul ședinței, au fost discutate problemele existente și posibilitatea dezvoltării conceptului de reglementare la nivel național a activelor virtuale. De asemenea, în acest context, reprezentanții Serviciului au prezentat conceptul centrului de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu scopul instruirii noilor specialiști în domeniu și perfecționarea persoanelor responsabile din cadrul entităților raportoare. Urmare a evenimentului, au fost stabilite acțiunile comune ce urmează a fi desfășurate la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
View more