Close
slide 1
In attention to reporting entities: The updated sanction list of The Security Council Committee of United Nations
La 19 februarie curent, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind Statul Islamic (Da'esh), Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate a actualizat lista de sancțiuni, prin radierea unor persoane în conformitate cu Rezoluția 1904 (2009) și raportului Ombudmanului.
View more
slide 1
Training course on money laundering investigation
În perioada 24-25 februarie curent a avut loc instruirea online ”Investigarea cauzelor de spălare a banilor” organizată de către Proiectul Twinning ”Îmbunătățirea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor în Republica Moldova”, finanțat de către UE.
View more
slide 1
Regulation on keeping the Electronic Register formed by the Data System for Automated Information and Communication on preventing and fighting against money laundering
La data de 05.02.2021 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 7 din 20.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului electronic, format de Sistemul Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (SIA SPCSB).
View more
slide 1
National Strategy of preventing and combating money laundering and terrorist financing of the 2020-2025 years
La 05 februarie curent a fost publicată Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 prin care a fost aprobată Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.
View more